<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 20.00

i Allerød Biblioteks Store Sal

Dagsordenen er følgende:

  1.    Valg af dirigent
  2.    Bestyrelsens beretning
  3.    Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4.    Behandling af indkomne forslag – skal være indsendt til bestyrelsen senest 16. januar 2020
  5.    Valg af bestyrelse
  6.    Eventuelt

Til generalforsamlingen har kun medlemmer af Hjerteforeningen stemmeret.  

Inden generalforsamlingen vil  der fra kl. 19-20  være et foredrag om ICD-enheder (pacemakere). Her er alle velkomne. 

Bestyrelsen er vært ved et mindre traktement efter foredraget og inden generalforsamlingen.

Praktiske oplysninger

Sted
Salen
Allerød Bibliotek
Skovensvej 4
Allerød
Datoer
Torsdag 30. januar 2020 kl. 20:00 - 21:00