<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlingen 2017

Skrevet torsdag d. 2. februar 2017

Onsdag den 1. februar 2017 holdt vi på Kirkehavegård den årlige generalforsamling.

Dagordenen var:

1. Valg af dirigent

Formand Lilla Voss bød velkomme og foreslog Ebbe Andersen til dirigent. Ebbe blev valgt uden modkandidat.

Ebbe takker for valget og erklærer generalforsamlingen lovlig indkaldt

IMG_1130
Ebbe erklærer generalforsamlingen lovlig og Lilla forbereder beretning

2. Bestyrelsens beretning:

Beretningen blev forelagt ved at de ansvarlig for de enkelte aktiviteter fortalte om disse, se vedhæftede PowerPoint.

PowerPoint – Generalforsamling 2017 – Beretning 2016

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering:

IMG_1125
Ole ser på regnskab
IMG_1132
Ole fremlægge regnskabet

 

Kasserer Ole Sommer fremlagde foreningens regnskab, og der var ingen bemærkninger til dette.

Kasseregnskab-og-årsregnskab-2016 ALLERØD

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb den 27. januar 2017.

5. Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt for en 2 årig periode og er således på valg igen i 2019.

Lilla Voss

Ole Sommer

Stig Kargaard

Følgende blev valgt for 1 år og er således på valg igen i 2018.

Lis Moll Andersen

Grete Bjernemose

Lene Leffland

Heidi Jensen

Følgende blev valgt til suppleant for 1 år.

Kurt Bjernemose

6. Eventuelt:

Der var intet under eventuelt.

IMG_1091
Heidi sørgede for forplejning til alle
IMG_1138
Heidi får hjælp af Birthe og Ebba i køkkenet
IMG_1129
Grete og Lis

Efter generalforsamlingen gav Martin Walsøe en orientering om Hjerteforeningens landsindsamlinger.

IMG_1136  IMG_1134

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30, hvorefter der blev ryddet op så lokaler blev afleveret i samme stand som vi modtog dem.